Procedura pentru acordarea eşalonării la plată, în formă simplificată a fost publicată în Monitorul Oficial

Contribuabilii pot depune cererile pentru accesarea eşalonării la plată simplificată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit unui comunicat al ANAF.

„În Monitorul Oficial al României nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată. Modelul cererii de eşalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central şi poate fi descărcat pe pagina de internet a ANAF, accesând pentru notificare – linkul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.”, se menţionează în comunicat.

Astfel, contribuabilii persoane fizice şi juridice pot accesa eşalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanţii, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare; să nu se înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Printre condiţii, reprezentanţii ANAF precizează: să nu fie în procedura falimentului; să nu fie în dizolvare; să fie depuse toate declaraţiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală; să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală.

Cererea de eşalonare la plată se soluţionează în termen de cel mult cinci zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eşalonare şi nici nu este necesară constituirea de garanţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.