Persoanele cu dizabilități pot primi vouchere în valoare de 23.000 de lei pentru achiziţia de tehnologie asistivă

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) acordă vouchere cu o valoare totală de aproximativ 22,6 milioane de euro pentru achiziţia de dispozitive şi tehnologie asistivă, destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Potrivit unui comunicat al autorităţii, voucherele au o valoare de până la 23.000 de lei şi sunt acordate prin proiectul „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi”.

Voucherele pot fi accesate de persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;
  • se află în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă în prezent;
  • au vârsta între 18 şi 65 ani, inclusiv elevi şi studenţi.

Voucherul poate fi folosit şi pentru achiziţia mai multor produse asistive. Condiţia este ca produsele să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces. În cazul în care valoarea produselor este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia, după caz.

Pentru obţinerea unui voucher, persoana cu dizabilităţi se prezintă la AJOFM şi se înregistrează ca fiind în căutarea unui loc de muncă. Aici primeşte servicii de informare, consiliere şi mediere. Semnează apoi acordul privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi participă la minimum două activităţi de informare, consiliere, mediere, cea de mediere fiind obligatorie. La DGASPC se depune dosarul cu documentele necesare, iar Direcţiile transmit către ANDPDCA centralizatorul cu cererile depuse. ANDPDCA transmite DGASPC voucherele nominale tipărite.

Ulterior, persoana cu dizabilităţi ridică voucherul de la DGASPC, îl prezintă furnizorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces prevăzuţi în lista disponibilă pe site-ul ANDPDCA şi primeşte produsul/produsele alese din Lista cu produse de pe site-ul andpdca.gov.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.